twitter instagram YouTube

2019-11-05
IV edycja akcji "Dzieciaki do rakiet"

IV edycja akcji

„Dzieciaki do rakiet” to ogólnopolska akcja banku BNP Paribas promująca aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach inicjatywy BNP Paribas zachęca szkoły podstawowe z całej Polski do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także specjalne szkolenia dla nauczycieli.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja tenisa wśród dzieci i zachęcenie innych do aktywności fizycznej. Wyłonionych zostanie 60 szkół podstawowych, które otrzymają zestawy profesjonalnego sprzętu do tenisa przystosowanego do nauki dzieci.

Kto może składać wnioski

Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły uprawniony do jej reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.

Zadanie konkursowe

Praca konkursowa powinna mieć jedną z form:

  • filmu video o maksymalnym czasie trwania 3 minuty i maksymalnej objętości 300 MB,
  • nakręconego dowolną techniką, np. telefonem komórkowym
  • galerii zdjęć lub skanów prac plastycznych, w maksymalnej liczbie 5 egzemplarzy.

Tematem pracy konkursowej muszą być pasje sportowe uczniów szkoły dokonującej zgłoszenia do konkursu. Nie muszą być to pasje związane z tenisem.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest zestaw sprzętu do nauki gry w tenisa w ramach lekcji wychowania fizycznego, tzn.: piłki, siatki, rakiety i znaczniki Tenis10, o łącznej wartości 1500 złotych brutto oraz, na życzenie szkoły, przygotowanie ściany na terenie szkoły i wskazanej przez szkołę do gry w tenisa.

Termin składania wniosków

Do 12 listopada 2019r.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.dzieciakidorakiet.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas