twitter instagram YouTube

2016-02-10
Dzieciństwo bez próchnicy

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia zaprosił dzieci i przedszkola uczestniczące w Projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" do udziału w Konkursie Dzieciństwo bez próchnicy.

Celem Konkursu jest:

- propagowanie prawidłowej higieny jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

- ograniczenie występowania choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

- promocja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać prace plastyczne o tematyce związanej z edukacją w kierunku prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci. Praca może być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie. W przedszkolu uczestniczącym w Konkursie „Dzieciństwo bez próchnicy” ze wszystkich prac wykonanych przez dzieci, wychowawca wybiera (w drodze konkursu) jedną pracę i przesyła ją do Organizatora.

Wnioski mogą składać dzieci w wieku od 2 do 5 lat (lub w wieku 6 lat, jeżeli uczęszczają do przedszkola) uczęszczające do przedszkola, które uczestniczyły w edukacji bezpośredniej w projekcie promującym zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci w ramach Projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

Nagrody - nagrodami w konkursie będą zabawki/gry i zestawy do ćwiczeń. Uhonorowane zostaną zarówno dzieci (laureaci prac), jak i przedszkola, z którego przesłane zostało zgłoszenie laureata. Wartość nagród dla jednej placówki wyniesie ok. 2 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 r. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w terminie do 29 lutego 2016 r. (decyduje data wpłynięcia do Organizatora), na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Szczegółowe informacje wraz z odpowiednimi formularzami konkursowymi znajdują się na stronach iternetowych Ministerstwa Zdrowia

źródło: http://www.zdrowie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas