twitter instagram YouTube

2014-05-16
ERASMUS+ Sport - Współpraca partnerska i wydarzenia sportowe

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań w w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Wnioski należy składać do 26 czerwca.

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie powinny wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

  • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
  • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
  • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić się do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej (ruchowej)

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane dwa typy projektów:

1. Współpraca partnerska w dziedzinie sportu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 Każda organizacja z kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie może być wnioskodawcą. Organizacja wnioskująca składa wniosek w imieniu wszystkich uczestników, partnerów projektu.

Wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych.

Przykładowe organizacje mogące brać udział:

- instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,

- Komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe,

- Organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a także międzynarodowym,

- Instytucje krajowych lig sportowych,

- Kluby sportowe,

- Organizacje i związki reprezentujące sportowców,

- Organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy, menadżerów sportowych itp.

- organizacje reprezentujące ruchy na rzecz “sportu powszechnego” (sport dla wszystkich)

- organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej

- organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku

- organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu - maksymalna wysokość dofinansowania: 500 000 EUR (Maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych)

2. Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportow.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu.

Przykładowe organizacje mogące brać udział:

- Instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie

- Organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a także międzynarodowym

- Instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w z zakresie sportu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe - maksymalna wysokość dofinansowania: 2 000 000 EUR (Maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioskodawca musi złożyć wniosek do 26 czerwca do godziny 12.00 czasu brukselskiego dla projektów mających rozpocząć swoja realizację od 1 stycznia następnego roku.

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, zlokalizowanej w Brukseli. (szczegóły w cześci  B przewodnika dla wnioskodawców – Sport – Collaborative Partnerships)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres:eacea-sport@ec.europa.eu

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas