twitter instagram YouTube

2019-04-18
Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy edukacyjne w Wiśle dla 50-cio osobowych grup (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą).

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe turnusy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

  • przyczyniać się do poszerzania wiedzy przedmiotowej - w szczególności językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej, dzieci i młodzieży,
  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
  • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieżyoraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
  • promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą) w bezpłatnym 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 21 października do 1 listopada 2019 r.
  • od 4 listopada do 15 listopada 2019 r.
  • od 18 listopada do 29 listopada 2019 r.
  • od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 r.

Miejscem organizacji Turnusów Uśmiechu jest ośrodek Fundacji ING Dzieciom, 43-460 Wisła, ul. 11 Listopada 12.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat ze szkół podstawowych i zespołów szkół, które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub nie zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2019.

Termin składania wnioksów:

Wnioski przyjmowane są w wersji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza Wniosku w terminie do 7 maja 2019 roku do godziny 12:00.
W konkursie przyznaje się 4 (cztery) nagrody. Decyzja o przyznaniu nagród zależy tylko od Komisji. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję i przyznanie czterech nagród dla czterech zwycięzców nastąpi do dnia 31 maja 2019 roku.

Wiecej informacji na stronie fundacji www.ingdzieciom.pl oraz w Regulaminie konkursu (dostępny tutaj)

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas