twitter instagram YouTube

2019-08-23
Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów.

Działania projektu edukacyjnego skierowane są równocześnie do dzieci i młodzieży oraz szkół i organizacji z inicjatywą, które chcą rozwijać talenty i pasje swoich podopiecznych.

O stypendia w wysokości 3 000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych z obszaru działania spółek z Grupy Enea.

O granty mogą ubiegać się organizacje z inicjatywą, w tym:

  • publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
  • organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia),
  • kluby sportowe,
  • uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe,
  • oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea.

Zachęcamy szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach (sport, sztuka, nauka) od 1 października 2019r. do 31 października 2019r.

Więcej informacji na stronie: https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/o-programie

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas