twitter instagram YouTube

2019-01-21
Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza nabór w konkursie Erasmus+ Akcja 2 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży. Termin naboru wniosków upływa 24 stycznia 2019 r.

O PROGRAMIE:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

CEL KONKURSU:

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje. Szczegółowe warunki uczestnictwa osób w projekcie Erasmus+ uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin naboru wniosków upływa 24 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Działania mogą trwać od 6 do 36 miesięcy, jednak  organizator rekomenduje by nie planować działań dłuższych niż dwa lata.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://erasmusplus.org.pl

KONTAKT:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48 22 463 10 00
e-mail: kontakt@frse.org.pl

ŹRÓDŁO:

http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-2/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas