twitter instagram YouTube

2015-01-14
Erasmus + sport - Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Wnioski na realizację projektów z zakresu współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu niepowiązanej z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 należy składać do 14 maja 2015r.

Czego dotyczą projekty?

 

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić sie do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej (ruchowej)

Cele ogólne programu Erasmus+ sport

 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport)
 2. Wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego
 3. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy)
 4. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

Charakter wydarzenia

 • Rozwój oraz wprowadzanie innowacyjnych praktyk w różnych obszarach sportu i aktywności fizycznej pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami w i poza sportem

Liczba i profil organizacji partnerskich

 • Ponadnarodowa współpraca obejmuje partnerów z co najmniej pięciu krajów uprawnionych w programie
 • Wszyscy partnerzy muszą być określeni na etapie składania wniosku;

Okres realizacji

 • Projekty Współpracy Partnerskiej mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Okres realizacji musi odpowiada celom i zadaniom projektu i musi być określony na etapie składania wniosku. Może zostać określony na  12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy.

Wartość dofinansowania

 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 500 000 EUR
 • Dofinansowanie maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych

Terminy składania wniosków

 • Wnioski muszą być dostarczone do 14 maja, do 12:00 (midday Brussels time). Dotyczy to projektów realizowanych od 1 stycznia następnego roku.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych np.:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • narodowe Komitety Olimpijskie oraz federacje sportowe,
 • organizacje sportowe,
 • narodowe ligi sportowe, Kluby sportowe,
 • organizacje i związki reprezentujące sportowców, wolontariuszy, trenerów, menadżerów itp. działających w sporcie,
 • organizacje z obszaru sportu dla wszystkich,
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

oraz  na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas