twitter instagram YouTube

2015-01-14
Erasmus + sport - Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport.

Czym jest Europejski Tydzień Sportu?

Pierwszy Europejski Tydzień Sportu zostanie zorganizowany we wrześniu 2015 r. Celem akcji jest promowanie ćwiczeń fizycznych i aktywności w każdej postaci. Europejski Tydzień Sportu może być ściśle powiązany z  działaniami w ramach Erasmus+ sport.

Cele ogólne programu Erasmus+ sport

 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport)
 2. Wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego
 3. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy)
 4. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

Projekty Erasmus+ Sport muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 •  walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 •     promocja oraz wsparcie dobrego zarządzania w sporcie i w zakresie prowadzenia  dwutorowej kariery sportowców;
 •     promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Charakter wydarzenia

 • Rozwój oraz wprowadzanie innowacyjnych praktyk w różnych obszarach sportu i aktywności fizycznej pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami w i poza sportem

Liczba i profil organizacji partnerskich

 • Ponadnarodowa współpraca obejmuje partnerów z co najmniej pięciu krajów uprawnionych w programie
 • Wszyscy partnerzy muszą być określeni na etapie składania wniosku;

Okres realizacji

 • Projekty Współpracy Partnerskiej składanie w pierwszej rundzie przyjmowania wniosków -związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 r.- mogą trwać maksymalnie 18 miesięcy.

Wartość dofinansowania

 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 500 000 EUR
 • Dofinansowanie maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych

Terminy składania wniosków

 • Dla projektów ściśle związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 (ETS) wnioski muszą być dostarczone do 22 stycznia, do 12:00 (południe czasu w Brukseli). Dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się w okresie od 1 kwietnia do 1 września bieżącego roku.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych np.:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • narodowe Komitety Olimpijskie oraz federacje sportowe,
 • organizacje sportowe,
 • narodowe ligi sportowe, Kluby sportowe,
 • organizacje i związki reprezentujące sportowców, wolontariuszy, trenerów, menadżerów itp. działających w sporcie,
 • organizacje z obszaru sportu dla wszystkich,
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

oraz  na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas