twitter instagram YouTube

2021-02-02
FRSE: Program Edukacja - II nabór

FRSE: Program Edukacja - II nabór

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

O PROGRAMIE:

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów:

  • Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry
  • Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym
  • Komponent III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowegokształcenia ustawicznego
  • Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Szczegółowy katalog kwalifikowalnych Wnioskodawców różni się w zależności od komponentu.
Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu. W przypadku złożenia kilku wniosków w ramach tego samego komponentu przez jedną instytucję ocenie podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń.

WYSOKOŚĆ DOTACJI : Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi  14 381 096 EUR.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021do 12/04/2021 (do 16:00)

DODATKOWE INFORMACJE:

https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

KONTAKT:

FRSE
Program Edukacja
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48/22 46 31 650
fax +48/22 46 31 028
edukacja.eog@frse.org.pl
https://education.org.pl/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas