twitter instagram YouTube

2020-09-04
Dotacje na „Turnusy uśmiechu”

Dotacje na „Turnusy uśmiechu”

FUNDACJA ING DZIECIOM ogłosiła konkurs na zimowiska w ramach Programu „Turnusy uśmiechu”. Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych.

Turnusy Uśmiechu mają:

  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
  • wpływać na usamodzielenie się dzieci i młodzieży
  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
  • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Organizacja wnioskująca musi zapewnić udział swojej kadry wychowawczej i kierownika kolonii oraz pokryć koszty ich wynagrodzenia. 

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 18 stycznia do 29 stycznia 2021 r.
  • od 1 lutego do 12 lutego 2021 r.
  • od 15 lutego do 26 lutego 2021 r.

Pobyt w ramach Programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci, które w latach 2018 – 2020 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2021.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12.00.

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia zimowiska dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-zimowiska-2021  

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas