twitter instagram YouTube

2019-03-27
Fundacja mBanku ogłosiła nabór wniosków do VI edycji Programu mPotęga

Fundacja mBanku ogłosiła nabór wniosków do VI edycji Programu mPotęga

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 maja 2019 roku.

Zgłaszane projekty edukacyjne powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.

Celami konkursu grantowego realizowanego w ramach Programu „mPotęga” są:

 • stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji matematycznej;
 • zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania wiedzy matematycznej;
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką, wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

O granty mogą ubiegać się mogą ubiegać się działające na terenie Polski:: organizacje pozarządowe, (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku); szkoły publiczne; uczelnie wyższe; biblioteki publiczne; grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Grupy nieformalne mogą uczestniczyć w Programie grantowym, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera. Partnerem może być organizacja pozarządowa.

Wysokość grantu, który można uzyskać wynosi od 2 tys. do 8 tys. zł. Grant będzie miał formę darowizny.

Projekt edukacyjny musi w całości dotyczyć edukacji matematycznej.

Granty przyznawane są w dwóch kategoriach konkursowych:

I. Adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub ich rodzice.

W tej kategorii przyznawane są granty od 2 do 5 tys. zł. Przykładowe działania projektowe to:

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
 • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
 • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp.


II. Adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej.

W tej kategorii przyznawane są granty od 5 do 8 tys. zł. Przykładowe działania projektowe to:

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna,
 • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
 • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 8 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas