twitter instagram YouTube

2019-01-08
Granty Ambasady USA

Granty Ambasady USA

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów Zjednoczonych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, szkoły i osoby indywidualne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit. Nabór wniosków jest ciągły.

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Cele:
1. Bezpieczeństwo: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa.


2. Handel oraz energia: projekty, które zwiększają handel bilateralny oraz ilość inwestycji pomiędzy Polską oraz Stanami Zjednoczonymi. Projekty, które promują bardziej bezpieczne, różnorodne i czystsze źródła energii dla Polski i Unii Europejskiej.


3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: 

·         projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców;

·         projekty stwarzające narzędzia, umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich przemysłowe wykorzystanie;

·         projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką;

·         projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych.


4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje.


5. Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce: w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w minionym stuleciu; projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji.


6. Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które:
1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu do komunikatorów cyfrowych;
2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji;
3) uczą sposobów szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych.
Preferowane są projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przykładowe działania, które kwalifikują się do finansowania:
– kreatywne i innowacyjne propozycje,
– zaangażowanie młodzieży, edukacja i programy budujące umiejętności przywódcze,
– konferencje, warsztaty, fora, panele dyskusyjne i kursy mistrzowskie dotyczące tematów amerykańskich lub kwestii wspólnych interesów określonych w powyższych celach programu communities,
– zaproszenie amerykańskiego mówcy lub artysty do Polski,
– programy kulturalne, szczególnie te dotyczące młodzieży i ubogich,
– wystawy amerykańskich artystów lub o amerykańskiej tematyce,
– wsparcie radiowe, telewizyjne poszczególnych inicjatyw, promocja w social-media.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, media, szkoły i osoby indywidualne.
Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

maks. 25.000 USD.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór ciągły

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez okrągły rok. Etap pierwszy polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego pod adresem: https://bit.ly/2GLlSZy

Propozycje będą oceniane w cyklu miesięcznym, a składające je organizacje będą powiadamiane w ciągu 30 dni, czy wnioski przechodzą do drugiego etapu.  Wnioskodawcy ocenieni pozytywnie zostaną poproszeni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku Project Application.  Przyznawanie grantów uwarunkowane będzie dostępnością funduszy z Departamentu Stanu.  Koszty i wydatki poniesione przed otrzymaniem funduszy stypendialnych nie są przez Ambasadę USA zwracane.

 

KONTAKT:

Wszelkie pytania dotyczące Programu Grantów należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.

 

Źródło informacji:

https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas