twitter instagram YouTube

2017-01-18
Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

CEL KONKURSU:

Realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:

  • współpraca kulturalna,
  •  badania i wymiana naukowa,
  • edukacja,
  •  wymiana młodych,
  •  współpraca transgraniczna,
  • promocja turystyki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z założeniami programu. Większość odbiorców stanowią organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, oraz inne instytucje publiczne. Poza kategorią „Współpracy transgranicznej” wnioski mogą składać współpracujące podmioty pochodzące z przynajmniej 3 państw należących do Grupy Wyszehradzkiej (czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji), aczkolwiek zaleca się uczestnictwo w projekcie partnerów ze wszystkich 4 państw Grupy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Możliwa dotacja do otrzymania w ramach konkursu wynosi minimum 6 001 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online do godziny 12.00 ostatecznie w dniu upływu terminu:

  • 1 marca 2017 r.
  • 1 czerwca 2017 r.
  • 1 września 2017 r.
  • 1 grudnia 2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Podpisane wydrukowane wnioski powinny być dostarczone osobiście do 16.30 tego samego dnia lub wysłane pocztą najpóźniej z datą 15 marca/września na stemplu pocztowym na adres: International Visegrad Fund, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas