twitter instagram YouTube

2015-06-24
Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 września br.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

5) ochrony zdrowia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nie określono

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY:

Nie jest wymagany

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 15 września 2015

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów na adres biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą .

Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał, do 30 dnia każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe/dotacje-regulamin-i-wnioski

PLIKI DO POBRANIA:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas