twitter instagram YouTube

2017-01-31
Granty i Mikrogranty od Lecha

Kompania Piwowarska S.A. ogłosiła konkurs na granty oraz mikrogranty z programu LECHSTARTER. Celem programu jest usprawnianie życia w mieście i łączenie mieszkańców. Zwycięzców wyłoni ogólnopolskie głosowanie na 15 najciekawszych inicjatyw.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Wsparcie w ramach Programu może być udzielane w celu realizacji ogólnodostępnych i pożytecznych dla lokalnych społeczności zamieszkujących polskie miasta projektów w następujących obszarach

  • Innowacje dla mnista i ludzi, czyli projekty wykorzystujące nowe technologie w rozwiązaniach (aplikacje, urządzenia itp.) usprawniających funkcjonowanie w miastach
  • Miejskie akcje i kooperacje, czyli organizacja wydarzeń, warsztatów i innych aktywności dla mieszkańców
  • Nowa miejska przestrzeń, czyli powstawanie nowych miejsc, rewitalizacja starych przestrzeni, które będą miejscami integracji i spędzania czasu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

W programi uczestniczyc mogą następujące osoby prawne:

  • organizacje pożytku publicznego
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorcy

Kwota dofinansowania:

W ramach programu przygotowano 5 grantów po 100 000 zł oraz 10 mikrograntów po 50 000 zł.

Termin składania projektów

Projekty można zgłaszać w terminie do 22 lutego 2017 roku do godziny 14:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego an stronie organizatora.

 

Szczegółu oraz regulamin konkursu dostępne są tutaj.

 

źródło: http://lechstarter.urbanforms.org/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas