twitter instagram YouTube

2016-03-15
Granty i Mikrogranty w ramach Programu LECHSTARTER

Kompania Piwowarska S.A. ogłosiła konkurs na granty oraz mikrogranty z programu LECHSTARTER. Celem programu jest inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych, oddolnych i prospołecznych (społecznie pożytecznych) zmian w polskich miastach, przy udziale marki głównego fundatora, w ramach projektu wspierającego społeczną odpowiedzialność biznesu.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Wsparcie w ramach Programu może być udzielane w celu realizacji ogólnodostępnych i pożytecznych dla lokalnych społeczności zamieszkujących polskie miasta projektów w następujących obszarach

 • zazielenianie (tworzenie obszarów zielonych w mieście)
 • estetyzacja (renowacja/adaptacja nieatrakcyjnych lub zaniedbanych obiektów w mieście)
 • tworzenie przestrzeni społecznych (miejsc spotkań miejskiej społeczności)
 • rozwijanie nowoczesnych technologii służących podnoszeniu jakości życia w miastach

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

W programi uczestniczyc mogą następujące osoby prawne:

 • organizacje pożytku publicznego
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy

Kwota dofinansowania:

W ramach programu przygotowano 5 grantów po 100 000 zł oraz 25 mikrograntów po 25 000 zł.

Termin składania projektów

Projekty można zgłaszać w terminie do 4 kwietnia 2016 roku do godziny 14:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego an stronie organizatora.

Szczegółu oraz regulamin konkursu dostępne są tutaj.

źródło: www.lechstarter.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas