twitter instagram YouTube

2019-04-08
Granty na ekologię

Granty na ekologię

Ruszył nabór na małe granty dla zrównoważonego rozwoju – V edycja”Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII. Nabór wniosków trwa do 17 kwietnia br.

Celem konkursu jest:

  •  kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • aktywna i kreatywna promocja idei zrównoważonego rozwoju, zarówno w środowisku osób zaangażowanych w ochronę środowiska, jak i poza nim
  • wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, w tym także wsparcie już wcześniej prowadzonych działań, w zakresie: społecznym, ekonomicznym i ekologicznym

NA CO MOŻNA OTRZYMAC DOFINANSOWANIE:

Granty będą przyznawane na przygotowanie i realizację działań w formie projektu.

Projekty muszą wpisywać się w zasadę zrównoważonego rozwoju oraz w minimum jeden z

poniższych punktów:

a) bioróżnorodność (np. ochrona drzew bądź planowane nasadzenia),

b) promocja wiedzy dotyczącej wody (np. oszczędzanie wody),

c) ochrona zwierząt – zwierzęta domowe i hodowlane,

d) produkcja i oszczędzanie energii,

e) działania przeciwdziałające zmianom klimatu – informowanie, uwrażliwianie, promocja dobrych praktyk,

f) przeciwdziałanie niskiej emisji (smog) – promocja zachowań prozdrowotnych związanych z ocieplaniem budynków,

g) wsparcie dla grup wiekowych, płciowych, niepełnosprawnych (np. w jaki sposób seniorzy mogą wykorzystać swój czas na rzecz ochrony środowiska?),

h) współpraca międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń i usług, dzielenie się czasem itp.,

i) uwrażliwianie społeczeństwa na tzw. koszty zewnętrzne, np. zdrowotne, energetyki i transportu,

j) ile kosztuje środowisko? – eksperymenty mające na celu przeliczanie usług przyrodniczych na pieniądze lub porównywanie stylów życia pod kątem oszczędności,

k) promocja zdrowej żywności np. wegetarianizmu,

l) promocja patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę i jakość życia, dobre relacje sąsiedzkie, współpraca i pomoc obywatelska, ochrona dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń,

m) estetyka i jakość życia – działania mające na celu dbanie bądź odtwarzanie lokalnej przestrzeni publicznej np. elementy krajobrazu czy architektury,

n) działania artystyczne promujące zrównoważony rozwój – np. mural, koncert, warsztaty (literackie, teatralne itp.).

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT?
o grant mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, przedszkola, szkoły, instytucje publiczne

WYSOKOŚĆ GRANTU:

W konkursie mogą się starać o grant w wysokości do 1500 zł

Harmonogram Konkursu Grantowego – V edycja

Harmonogram konkursu jest następujący:

  •  8 kwietnia 2019 r. – start naboru projektów
  • 17 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 koniec naboru lub w momencie wpłynięcie 100 wniosków spełniających kryteria formalne (o wcześniejszym zakończeniu naboru Organizator niezwłocznie poinformuje przez http://eko-unia.org.pl/granty/) ,
  • 7 maja 2019 r. – ogłoszenie wyników,
  • 28 czerwca 2019 r. – zakończenie realizacji projektów i przesłanie sprawozdań.

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje na temat konkursu udziela Organizator za pośrednictwem następujących środków porozumiewania się:

1) strona internetowa: http://eko-unia.org.pl/ a także: www.eko.org.pl

2) telefonicznie pod numerem: 511 032 036 Ewelina Panek, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00

3) e-mail: granty@eko-unia.org.pl

 

Organizator konkursu

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas