twitter instagram YouTube

2020-10-22
Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności prowadzony jest w ramach projektu „Active Citizens - Aktywne Społeczności” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją British Council oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Celem konkursu jest wybranie pomysłów na lokalne działania społeczne powstałe w trakcie warsztatów opartych na metodologii „Active Citizens” i umożliwienie ich realizacji poprzez przekazanie nagrody finansowej w kwocie do 5 000 zł, zgodnie z przesłanym opisem projektu i budżetem.

Konkurs jest skierowany do szkół publicznych i niepublicznych, organizacji pozarządowych oraz bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, które otoczą opieką instytucjonalną pomysły na działania lokalne powstałe w trakcie warsztatów prowadzonych przez Facylitatorki i Facylitatorów wykorzystujących metodologię Active Citizens, i których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w szczególności w sferze edukacji, oświaty i kultury.

Zadanie konkursowe polega na:

  • opisaniu pomysłu na działanie lokalne, które jest efektem warsztatu wykorzystującego metodologię Active Citizens przez Facylitatorki i Facylitatorów,
  • przedstawieniu założeń realizacyjnych dla opisanego pomysłu (niezbędne wymogi formalne do realizacji pomysłu, harmonogram realizacji pomysłu, zaangażowani partnerzy lokalni, osoby zaangażowane w pomysł, możliwe ryzyka związane z realizacją pomysłu),
  • nadesłaniu budżetu realizacji zadania.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 9 listopada 2020 roku.

Laureaci konkursu zostaną wybrani do 24 listopada 2020.

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: martyna.woropinska@frsi.org.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Oglaszamy_konkurs_dla_uczestnikow_warsztatow_lokalnych_odbywajacych_sie_w_ramach_projektu_

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas