twitter instagram YouTube

2019-04-10
Konkurs Fundacji LOTTO

Konkurs Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w motywy tematyczne:

 • Gustaw Herling-Grudziński,
 • Stanisław Moniuszko,
 • Anna Walentynowicz,
 • Powstania Śląskie,
 • Unia Lubelska.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1 000 zł do 19 999 zł (nie jest wymagany wkład własny; przewidywana liczba przyznanych grantów: 30),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu; przewidywana liczba przyznanych grantów: 10) 

Do zgłaszania wniosków uprawnione są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja;
 • wydawnictwa;
 • koncerty;
 • wydarzenia plenerowe;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • promocja w internecie;
 • imprezy sportowe.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.fundacjalotto.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas