twitter instagram YouTube

2016-08-01
Konkurs Grantowy Kulczuk Foundation

Ruszyła druga edycja konkursu grantowego Kulczyk Foundation w 2016 roku.

Granty w Konkursie przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. Można ubiegać się o dofinansowania na projekty w dziedzinach:

  • infrastruktura
  • energia, zasoby naturalne i ekologia
  • wsparci i opeka medyczna
  • pomoc socjalna
  • edukacja i opieka nad dziećmi
  • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
  • nauka
  • technika
  • innowacje społeczne.

Wnioski nie mogą zatem dotyczyć programów stypendialnych, organizacji wydarzeń kulturalnych lub sportowych, konferencji, warsztatów, a także publikacji.

 

Do Konkursu Grantowego mogą przystąpić wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach programu przeznaczone są środki o łącznej wartości 100 000 zł. Maksymalna kwota grantu wynosi 25 tysięcy zł.

Wnioski można przesyłać do 31 grudnia 2016r do godziny 23:59.

Wniosek należy wyłać mailem na adres: granty@kulczykfoundation.org.pl
lub pocztą na adres:

KULCZYK FOUNDATION

ul. Krucza 24/26

00-526 WARSZAWA

z dopiskiem „Granty 2016/2”.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie Kulczyk Foundation.

źródło: kulczykfoundation.org.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas