twitter instagram YouTube

2018-09-25
Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

Celem „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku” jest:
1) stworzenie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy;
2) zapewnienie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe;

2) Polski Komitet Paraolimpijski.

Do oferty o dofinansowanie zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zestawienie zawodników pobierających stypendia sportowe;
  5. statut oferenta.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie ze środków budżetu państwa”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas