twitter instagram YouTube

2018-09-25
Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił "Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 r.". Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 roku” (dalej „Program”) jest:
1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych.
3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją "Dofinansowanie ze środków budżetu państwa".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas