twitter instagram YouTube

2018-10-09
Konkurs Mikrodotacji Młodzieżowe Inicjatywy Wielkopolskiej Wiary

Konkurs Mikrodotacji Młodzieżowe Inicjatywy Wielkopolskiej Wiary

Centrum PISOP zaprasza młodzież (14-19 lat) uczącą się w leszczyńskich szkołach wraz z aktywnymi nauczycielami do udziału w pilotażowej edycji Konkursu Mikrodotacji na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży z leszczyńskich szkół w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobraspołeczności lokalnej poprzez angażowanie obywateli w życie publiczne, promocja
i upowszechnianie roli i znaczenia wśród społeczności lokalnej młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich oraz zwiększenie świadomości na temat partycypacji publicznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 1.000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego osobowego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 12 listopada 2018 roku – 17 grudnia 2018 roku.

Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać tylko elektronicznie na adres mikrodotacje@pisop.org.pl.

Nabór wniosków potrwa od 5 października 2018 roku do 29 października 2018 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie
w dwóch etapach, następnie wybrane oferty zostaną zaproszone do etapu prezentacji.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 12 listopada 2018 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Zapraszamy na stronę www.pisop.org.pl/FIO.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Mikołaj Kostaniak – mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86, 534 202 744.

Konkurs Mikrodotacji objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

http://pisop.org.pl/ogloszenie-konkursu-mikrodotacji-mlodziezowe-inicjatywy-wielkopolskiej-wiary/ 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas