twitter instagram YouTube

2019-04-08
Konkurs Pozytywnie Otwarci 2019

Konkurs Pozytywnie Otwarci 2019

Rusza dziewiąta edycja konkursu grantowego Pozytywnie Otwarci dla organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Jego celem jest szerzenie profilaktyki HIV/AIDS oraz zwiększanie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem. Jest o co walczyć – autorzy najlepszych projektów otrzymają od firmy Gilead Sciences Poland granty w wysokości do 20 tysięcy złotych.

Najważniejszym celem Programu Pozytywnie Otwarci jest pokazanie osobom żyjącym z HIV/AIDS, ich rodzinom, pracodawcom i całemu otoczeniu, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia, z HIV można normalnie żyć.

Bardzo istotnym zadaniem Programu jest też promocja profilaktyki i wczesnej diagnostyki HIV. Epidemia HIV nie została w Polsce opanowana. Liczba nowych zakażeń systematycznie rośnie, na co jasno wskazują dane Zakładu Epidemiologii PZH.

Dlatego – poza edukacją w zakresie promowania normalnego życia z HIV – w ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest Konkurs dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

 

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

 

W roku 2019 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

1. Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów:

a. Profilaktyka zakażeń HIV;

b. Ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.

2. Edukacja osób żyjących z HIV ze szczególnym uwzględnieniem jednego z dwóch kierunków:

a. Poprawa jakości życia związana ze zdrowiem zakażonych, w związku z misją UN AIDS 90-90-90 + 90;

b. Przeciwdziałanie chorobom towarzyszącym, których wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta rośnie wraz z wydłużaniem się przewidywanej długości życia osób seropozytywnych.

3. Edukacja w obszarze przedekspozycyjnej profilaktyki zakażeń HIV.

4. Pogłębianie wiedzy Polaków o HIV i tym samym poszerzanie grupy testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania wiedzy o zasadach funkcjonowania i lokalizacji Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.

Zainteresowani udziałem w Konkursie muszą przedstawić na Formularzu Zgłoszeniowym projektów swoje działania odpowiadające jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację pomysłów.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 28 czerwca 2019 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2019. Uroczyste wręczenie statuetek i przekazanie grantów odbędzie się na przełomie listopada i grudnia podczas warszawskich obchodów Światowego Dnia AIDS. 


Więcej informacji:

biuro@pozytywnieotwarci.pl
www.pozytywnieotwarci.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas