twitter instagram YouTube

2014-07-15
Konkurs Standardowych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: -Współpraca kulturalna, -Badania i wymiana naukowa, -Edukacja, -Wymiana młodych, -Współpraca transgraniczna, -Promocja turystyki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z założeniami programu. Większość odbiorców stanowią organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, oraz inne instytucje publiczne.

Poza kategorią „Współpracy transgranicznej” wnioski mogą składać współpracujące podmioty pochodzące z przynajmniej 3 państw należących do Grupy Wyszehradzkiej (czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji), aczkolwiek zaleca się uczestnictwo w projekcie partnerów ze wszystkich 4 państw Grupy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 200 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 6 001 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków: wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online do godziny 12.00 do dnia15 września 2014 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Tel.: +421 259 203 811, –802
E-mail: viseg­rad­fundvisegradfund.org

Kontakt do Operatora:

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

SK-811 02 Bratislava

Slovak Republik

visegradfund@visegradfund.org

www.visegradfund.org

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas