twitter instagram YouTube

2014-03-20
Konkurs dotacyjny 25 lat wolności

Celem Konkursu jest wsparcie działań związanych z 25 rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian. Mogą to być działania upamiętniające rocznicę wolnych wyborów 1989 roku, przypominające historyczne wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do zmiany systemu oraz inicjatywy poświęcone refleksji nad minionym 25-leciem, pokazujące, co zmieniło się od tamtego czasu, co osiągnęliśmy przez te 25 lat, a czego nie udało się osiągnąć.

Priorytetowo traktowane będą działania odbywające się poza dużymi miastami, inicjatywy międzypokoleniowe, łączące środowiska, o dużym zasięgu, a także inicjatywy prowadzone we współpracy z innymi organizacjami czy instytucjami publicznymi, takimi jak domy kultury, biblioteki, szkoły, media. W przypadku tych ostatnich ważne jest by planowane działania wychodziły poza standardową aktywność i grono stałych odbiorców.

Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Te ostatnie muszą zapewnić sobie współpracę podmiotu, który będzie odbiorcą dotacji: organizacji pozarządowej lub lokalnej instytucji publicznej (np. dom kultury, biblioteka, muzeum, szkoła).

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu wynosi 3 000 zł. Dotacje przeznaczyć można na przygotowanie działań, które prowadzone będą w okresie od 1 do 30 czerwca 2014. Termin wydatkowania środków z dotacji dostosowany będzie do zaplanowanych działań i zapisany w umowie grantowej.

Termin składania wniosków: upływa 31 marca 2014 r.
Wniosek, nie dłuższy niż 3 strony, należy przygotować na formularzu wniosku. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 25latwolnosci@batory.org.pl (liczy się data wysłania wiadomości).

Dodatkowe informacje:
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/konkurs_dotacyjny_25_lat_wolnosci

 

Leszno. Rozwiń szkrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas