twitter instagram YouTube

2016-03-22
Konkurs na asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016.

Na co można uzyskać dofinansowanie

  • koszty wynagrodzenia asystentów rodziny
  • koszty wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej

Zasady oraz wysokość dofinansowania:

Dofinansowaniu mogą podlegać koszty wynagrodzenia do kwoty 2500 oraz 1850zł/miesięcznie odpowiednio dla Asystentów Rodziny oraz Koordynatorów Pieczy Zastępczej.

Termin składania wniosków z zapotrzebowaniem:

Zapotrzebowanie należy składać do dnia 31 marca 2016 w formie papierowej na adres Urzędu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,  oraz w formie elektronicznej na adres:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w zakładce Polityka rodzinna.

źródło: www.poznan.uw.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas