twitter instagram YouTube

2020-01-13
Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

CEL KONKURSU:

·         zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w następujących sportach: hokej na lodzie; kolarstwo; koszykówka; lekko atletyka; łyżwiarstwo figurowe; piłka ręczna; pika siatkowa; tenis stołowy;

·         zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;

·         kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;

·         w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;

·         upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w/w sportach.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1.      polskie związki sportowe;

2.      stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie;

3.      państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 26 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas