twitter instagram YouTube

2020-12-21
Konkurs pn.: Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie

Konkurs pn.: Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie”.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego (zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo) oraz wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych w wyższych kategoriach wiekowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

  • polskie związki sportowe;
  • Polski Komitet Olimpijski;
  • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Na realizację Programu Minister w 2021 roku przeznaczył środki finansowe w wysokości 8 000 000 zł.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację 4 zadania nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas