twitter instagram YouTube

2020-03-23
Konkurs w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” edycja 2020.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu:

 • nauczanie i upowszechnianie technik budowy, renowacji i konserwacji polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń;
 • stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków
  i promowanie lokalnych tradycji muzycznych;
 • wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej;
 • zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy, renowacji i konserwacji instrumentów ludowych oraz upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie młodych artystów;
 • przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie obróbki surowców, budowy, renowacji i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji, renowacji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

  Uczestnicy programu mogą do programu przystąpić w jednej z dwóch form organizacyjnych, tj.:
  w ramach Priorytetu I lub w ramach Priorytetu II.

Program może być realizowany poprzez zorganizowanie warsztatów budowy instrumentów ludowych:

 • przez podmiot uprawniony, współpracujący w tym celu z mistrzem (Priorytet I)
 • przez mistrza i ucznia (Priorytet II).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Program przeznaczony jest dla instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych (np. fundacji, stowarzyszeń, spółek), innych przedsiębiorców oraz osób fizycznych (uczniów), współpracujących na potrzeby programu z artystami ludowymi – budowniczymi instrumentów ludowych (mistrzami).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet edycji programu na rok 2020 wynosi 53 000 złotych.

Dofinansowanie w Priorytecie I jest przeznaczone na:

 • honoraria mistrza lub mistrzów prowadzących warsztaty – do kwoty 6 000 złotych;
 • koszty organizacyjne warsztatów ponoszone przez organizatora – do kwoty 4 000 złotych.

Dofinansowanie w Priorytecie II jest przeznaczone na:

 • honorarium mistrza prowadzącego warsztaty – do kwoty 5 000 złotych;
 • honorarium ucznia za sporządzenie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej w zaproponowanej przez ucznia formie – do kwoty 4 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 kwietnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4379 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Piotr Piszczatowski –  Koordynator Pracowni Muzyki Tradycyjnej, tel. 609564670 (22 826 15 74) piotr.piszczatowski@imit.org.pl  

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas