twitter instagram YouTube

2020-08-25
MKiDN: 400 mln zł na walkę ze skutkami pandemii

MKiDN: 400 mln zł na walkę ze skutkami pandemii

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o powołaniu Funduszu Wsparcia Kultury. Jego celem ma być pomoc instytucjom kulturalnym, które poniosły duże straty finansowe w wyniku epidemii COVID-19.

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii - przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br. Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury.

Pomoc w dziedzinie teatru, muzyki i tańca

O wsparcie będą mogły się ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020:

- samorządowe instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

- przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

Rozwiązanie zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki

Proponowane rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla innych środowisk i instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są  oparte o rzetelne wyliczenia, uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresiezamrożenia koszty organizacji wydarzeń.

Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana przy współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Źródło: www.gov.pl

Więcej informacji >>> kliknij tutaj

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas