twitter instagram YouTube

2019-08-07
Mądrzy Cyfrowi

Mądrzy Cyfrowi

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła konkurs "Mądrzy Cyfrowi", którego nabór wniosków trwa do 6 września.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest edukacja moralna i kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej uczniów z jednoczesnym podnoszeniem ich umiejętności cyfrowych. Program MC jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz zaangażowanych w jego realizację edukatorów. Program MC składa się z następujących etapów:

  • Przygotowanie Prowadzących do przeprowadzenia zajęć warsztatowych z uczniami poprzez materiały online, w tym kurs e-learningowy i prezentację „Program MC krok po kroku”;
  • Zajęcia warsztatowe w wymiarze 18-20 godzin zegarowych, zależnie od wybranego przez Placówkę wariantu zajęć;
  • Samodzielna realizacja Projektów społecznych przez zespoły uczniowskie przy wsparciu Prowadzących (ok. 6 tygodni), Przykładowe projekty społeczne dostępne są pod adresem: http://madrzycyfrowi.pl/pobierz/lista_projektow.pd;
  • Konkurs na najlepszy projekt społeczny:
    • przygotowanie przez zespoły uczniów prezentacji zrealizowanych przez nie projektów społecznych oraz przedstawienie ich w Internecie (kanał YouTube);
    • przesłanie do Fundacji jednej prezentacji - wybranej w głosowaniu przez uczniów - reprezentującej Placówkę w Konkursie (wg wytycznych podanych niżej w rozdziale ETAPY REALIZACJI PROGRAMU, punkt E).

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać placówka edukacyjna lub oświatowo-kulturalna - szkoła podstawowa, biblioteka, ośrodek kultury lub inna, zlokalizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie do II edycji Programu MC 2019 odbywa się w terminie do 6 września 2019 r. Dla Placówek, które planują realizację Programu MC - warsztatów, projektu społecznego, prezentacji - w nowym roku szkolnym (wrzesień – listopad 2019). Warsztaty mogą być prowadzone np. podczas wyjazdów integracyjnych lub zielonej szkoły, prezentacje na Konkurs powinny zostać przesłane do 24 listopada br.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://madrzycyfrowi.pl/

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas