twitter instagram YouTube

2020-07-30
Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

FUNDATOR:

Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży

O PROGRAMIE:

Poprzez formę dotacji „4x3 prosta sprawa!” PNWM w uproszczony sposób wspiera małe projekty, takie jak publikacje, wystawy, koncerty i inne formaty, których nie można rozliczyć według stawek zryczałtowanych i na podstawie list uczestników.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wnioskodawcy mają pełną swobodę w doborze tematu i formy. Projekt musi jednak spełnić podstawowe warunki:

  1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.
  2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.
  3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.
  4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.

Jeśli np. projekt przewiduje wydanie płyty CD z aranżacjami muzycznymi, które młodzi ludzie z obu krajów opracowali na wspólnych warsztatach, a trafi ona głównie do uczestników spotkania i ich opiekunów, PNWM nie przyzna na nią dofinansowania. Krąg odbiorców składa się bowiem tylko z osób zaangażowanych w projekt i płyta nie spełni funkcji promocyjnej dla wymiany. Gdyby otrzymały ją okoliczne szkoły muzyczne i płyta zachęciłaby je do zaangażowania się na rzecz polsko-niemieckich projektów, podane wyżej kryteria zostałyby spełnione.

Broszury, publikacje czy wystawy muszą zawierać informacje o efektach wymiany i kompetencjach, jakie zyskuje młodzież poprzez udział w spotkaniach międzynarodowych. Takie projekty powinny zostać poparte konkretnymi przykładami, wypowiedziami uczestników, rodziców i organizatorów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna kwota dofinansowania PNWM wynosi 3000 złotych lub 1000 euro. Przy jej założeniu i wymaganym wkładzie własnym w wysokości minimum 10%, całkowite koszty projektu wynoszą 3333 złotych lub 1111 euro. Z tych liczb wynika nazwa dotacji: „4x3 prosta sprawa!”, a w języku niemieckim „4x1 ist einfacher!”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

31.12.2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku wnioskowania o dotację „4×3 – prosta sprawa!” nie potrzebują Państwo żadnych formularzy. Wystarczy, że wniosek będzie zawierał następujące informacje:

  • dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • wyjaśnienie, jaki jest związek planowanego projektu z polsko-niemiecką wymiany młodzieży;
  • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.

W rozliczeniu projektu w ramach „4×3 – prosta sprawa!” należy uwzględnić wszystkie wydatki i źródła finansowania.

Strona internetowa: https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje/

KONTAKT:

Tel.: 22 518 89 38

e-mail: dominika.gaik@pnwm.org

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas