twitter instagram YouTube

2017-06-02
Międzynarodowa wymiana młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłasił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży

Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych ofert realizujących zadania z zakresu  wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami:

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

 

Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

 

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

 

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 685.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 60.000 zł

 

Więcej informacji i szczegółów: tutaj

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas