twitter instagram YouTube

2019-04-15
Konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor). Dotacja w ramach konkursu może zostać przyznana na dofinansowanie działań z obszaru wspierania kolarstwa (konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich) w Polsce.

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

  • podniesienie poziomu sportowego kolarstwa w Polsce;
  • wspieranie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i senior;
  • umożliwienie wyselekcjonowanym zawodnikom realizacji przygotowań do najważniejszych imprez sportowych.

Przez najlepsze zawodniczki i zawodników rozumie się osoby, które na dzień 5 lutego 2019 roku posiadły status członka kadry narodowej oraz spełniały jedno z następujących kryteriów:

  • Medal Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016,
  • Medal mistrzostw świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców, lub juniorów) uzyskany w latach 2018-2019,
  • IV-VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016, lub mistrzostwach świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców, lub juniorów) uzyskane w latach 2018-2019,

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy obszaru kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, prowadzące formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku.

Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł.

Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości co najmniej 2% kwoty dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas