twitter instagram YouTube

2019-04-19
Moja Mała Ojczyzna - konkurs grantowy

Moja Mała Ojczyzna - konkurs grantowy

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła 3 edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Adresatem działań są członkowie lokalnych społeczności, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W konkursie mogą brać udział:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane rejestrze prowadzonym przez ARiMR;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • biblioteki publiczne;
 • domy kultury.

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000 złotych brutto. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę.

Fundacja BGK dofinansuje 30 wybranych przez Komisję Konkursową wniosków, które będą realizowały cele konkursu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych - w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
 • orady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
 • koszt tablicy informacyjnej.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl w terminie do 16 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.fundacja.bgk.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas