twitter instagram YouTube

2017-10-12
Moja Mała Ojczyzna

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła ogólnopolski program realizowany poprzez konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych "Moja Mała Ojczyzna".

Program Moja Mała Ojczyzna to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja udzielając finansowego wsparcia chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację - dofinansujemy inicjatywy poprawiające infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych.

Wnioski mogą składać działające w lokalnym środowisku organizacje posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne, domy kultury, kluby sportowe, świetlice środowiskowe. Pomysł może również zgłosić każdy, kto do swojej inicjatywy namówi do współpracy jedną z wymienionych instytucji.

Wnioski on-line można składać w terminie do 30 listopada 2017r.

Przeznaczenie dofinansowania:

Wsparcie finansowe projektów z zakresu:

1. poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w celu poprawy jakości ich życia

2. pielęgnowania patriotyzmu lokalnego a w szczególności upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych

3. działań integrujących dla społeczności lokalnej

4. dofinansowania inicjatyw z zakresu sportu, kultury i rekreacji

5. wsparcie edukacji

6. zakup sprzętu/wyposażenia związanego z prowadzonym projektem;

7. porady specjalistyczne będące spójnym  i uzasadnionym elementem projektu,

Do realizacji wybrane zostanie 30 projektów.

Szczegóły i regulamin na stronie   https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas