twitter instagram YouTube

2017-03-23
Nabór do czwartej edycji programu mPotęga.

Trwa nabór do najnowszej, czwartej edycji programu mPotęga. Pozyskaj pieniądze na pokazanie dzieciom piękna matematyki.

Cele konkursu :
-stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji matematycznej;
-zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania wiedzy matematycznej;
-zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki. Cele konkursu będą realizowane poprzez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie :
W ramach Konkursu można ubiegać się o dotacje na realizację projektów edukacji matematycznej skierowanych do dzieci z klas 4 - 7 szkoły podstawowej i/lub ich rodziców oraz do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przykładowe typy projektów:
-przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, pokazów, konkursów matematycznych dla dzieci z klas 4 - 7 szkoły podstawowej i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- stworzenie matematycznych gier, quizów, łamigłówek (planszowych, terenowych i innych);
- organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
- stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
- prowadzenie blogów o tematyce matematycznej,
- wsparcie rówieśników w odrabianiu zadań domowych – prowadzenie internetowych, matematycznych zespołów samopomocowych – e-korepetycje;

Kto może składać wnioski :
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zarejestrowane nie później niż 12 miesięcy przed datą naboru wniosków aplikacyjnych do Konkursu;
- uczelnie wyższe,
- biblioteki publiczne,
- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe
- grupy nieformalne (np. koło naukowe, rada rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Wysokość dotacji :
- Przyznawane są granty w wysokości od 2 000 zł do 8 000  zł ( w przypadku uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych)
- Minimalna kwota grantu o jaką można się ubiegać w Konkursie to 5000,00 zł , a maksymalna –8000,00 zł ( w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych)

Termin składania wniosków :
Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 10 maja (środa) 2017 r. o godzinie 12:00 (decyduje godzina wpłynięcia wniosku na serwer Programu „mPotęga”).

Dodatkowe Informacje :
Telefon : 22 825 70 22
Adres email: kontakt@mpotega.pl

Źródło wiadomości oraz regulamin dostępne TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas