twitter instagram YouTube

2018-03-19
Nabór w programie MKiDN: "Muzyczny ślad"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Muzyczny ślad. Wnioski można składać do 26 marca 2018 r.

Strategicznym celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i dzieł.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

  1. samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4) uczelnie artystyczne;

5) publiczne szkoły artystyczne;

6) niepubliczne szkoły artystyczne;

7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu. W szczególności proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminu pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MKiDN: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas