twitter instagram YouTube

2018-02-06
Nabór wniosków do III edycji Konkursu im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w III Edycji Konkursu im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi.

Celem inicjatywy jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach. Chcemy, by te spektakle były przygotowane z myślą o wieku i potrzebach uczniów.
W ramach Konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez
pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:
✔️a) produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie
prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych
warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;
✔️b) działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści
i formy spektaklu;

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas