twitter instagram YouTube

2015-02-18
Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Termin składania wniosku: 20 marca 2015 r.

 

REGULAMIN:

Szczegółowe warunki funkcjonowania Programu zawarte są w załączonym Regulaminie. Ważne, żeby złożony wniosek zawierał wspólny projekt co najmniej jednego partnera z Węgier i co najmniej jednego partnera z Polski, czyli partnerzy aplikujące się z Polski muszą składać projekt razem z węgierskimi organizacjami partnerskimi.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosku: 20 marca 2015 r.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, załączonego do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić

w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach)

lub

w języku angielskim.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawcy proszeni będą o uzupełnienie dokumentów.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy civil.warsaw@mfa.gov.hu podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń objętościowych tekstu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Komisje przyznają dofinansowanie do złożonych projektów. Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w granicach 1.000 – 5.000 EUR. Wnioskodawca musi zapewnić udział własny, który wynosi co najmniej 10 % całkowitych kosztów projektu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta do połowy kwietnia 2015 r. i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier w Warszawie. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na adres mailowy.

Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2015 r.

Źródło: Ambasada Węgier w Warszawie

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas