twitter instagram YouTube

2019-03-01
Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie uzupełniającym

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie uzupełniającym

Ogłoszenie o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”. Do rozdysponowania pozostało: 1,95 mln zł. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 1,95 mln zł. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

  • Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

  • Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

  • Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

  • Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Do rozdysponowania pozostało: 1,95 mln zł.

DODATKOWE INFORMACJE:

Infolinia dotycząca konkursu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 12:00 pod numerem telefonu: (022) 461 61 05

ŹRÓDŁO: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas