twitter instagram YouTube

2021-09-28
Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2

Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2

Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i młodzieży - 3 listopada

FUNDATOR: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

O PROGRAMIE:
Partnerstwa na rzecz współpracy wspierane są w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta pozwala organizacjom realizującym wspólnie projekty na zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych rezultatów. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane.

W ramach partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji,
  • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych,
  • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży,
  • umożliwienie transformacji i zmian.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każda organizacja publiczna lub prywatna założona w kraju programu lub kraju partnerskim. Organizacje mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana     

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 03.11.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Od 12 do 36 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1

KONTAKT:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 463 10 00

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas