twitter instagram YouTube

2019-06-07
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Eksperyment Wymiana

Eksperyment Wymiana to Program wspierania projektów o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dotuje i merytorycznie wspiera projekty polsko-niemieckie.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oczekuje aby:

  • projekt był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
  • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni,
  • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STEM,
  • projekt nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją zagadnienia,
  • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STEM, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
  • dał uczestnikom możliwość poznania się oraz czas na odkrywanie kraju partnera,
  • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży.

Można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnych stawek ryczałtowych PNWM do kosztów pobytu, programu, tłumaczenia, kosztów podróży oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego, dofinansowanie dokumentacji w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli jej stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, upowszechnienie wybranych projektów jako przykładów dobrych praktyk STEM.

Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Termin składania wniosków mija 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.pnwm.org

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas