twitter instagram YouTube

2018-09-24
Program - Turnusy Uśmiechu

Program - Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Termin składania wniosku upływa 9 października 2018 r.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych.

Turnusy Uśmiechu mają:

  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
  • wpływać na usamodzielenie się dzieci i młodzieży
  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
  • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci, które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2018.

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosku upływa 9 października 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Kierownika zimowiska zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

od 14 stycznia do 25 stycznia 2019 r.
od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.
od 11 lutego do 22 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Więcej szczegółów na: www.ingdzieciom.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas