twitter instagram YouTube

2020-03-25
Program Erasmus +, współpraca partnerska na mniejszą skalę

Program Erasmus +, współpraca partnerska na mniejszą skalę

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sport.

CEL KONKURSU:

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma na celu:

  • promowanie włączenia społecznego i równych szans,
  • propagowanie tradycyjnych europejskich dyscyplin sportu i gier,
  • wspieranie mobilności ochotników, trenerów, kierowników i pracowników nienastawionych na zysk organizacji sportowych,
  • ochronę sportowców, szczególnie najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez poprawę warunków, w jakich odbywają się treningi i zawody,
  • wykorzystywanie wzajemnych powiązań między lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową polityką w dziedzinie sportu.

 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do  21 kwietnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/small-collaborative-partnerships_pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas