twitter instagram YouTube

2017-07-06
Program Klub 2017 II nabór

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Do rozdysponowania w  dodatkowym naborze wniosków pozostaje kwota 7 405 000 zł.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności  statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

 CEL:

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przedmiotem dofinansowania są:

-wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

-organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 14 lipca 2017

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas