twitter instagram YouTube

2019-08-06
Program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”

Program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosił program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”. Nabór wniosków trwa do 16 września.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest: upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, a w szczególności tłumaczeń i publikacji ksiąg pamięci oraz upamiętnienie miejsc żydowskiej martyrologii. Działania związane z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę wynikają z celów statutowych Stowarzyszenia. Wnioski projektowe powinny dotyczyć terminu realizacji nie dłuższego niż do 30 czerwca 2020 roku. W ramach konkursu można uzyskać również dofinansowanie projektów innych niż preferowane – tzn.: prac konserwatorskich, konferencji naukowych, projektów badawczych oraz imprez popularyzujących lub promujących tolerancję.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać osoby prawne prowadzące działalność związaną z tematyką konkursu – np. organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji

  • forma wsparcia: dotacja/zaliczka;
  • budżet programu 75 000 zł;
  • wkład własny nie jest wymagany

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 września 2019 r. Wzór wniosku, dostępny na stronie http://szih.org.pl/jak-skladac/, należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem, że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (797 701 907).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://szih.org.pl/aktualne-konkursy/

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas