twitter instagram YouTube

2020-08-12
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu- Projekty bilateralne

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu- Projekty bilateralne

FUNDATOR:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych:

  • obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy;
  • obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo dostaw energii;
  • obszar programowy: Złagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian: - Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne;

- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja;

- Środowisko i ekosystemy.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny oraz nieinwestycyjny. Wydarzenie ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski. Potwierdzeniem bilateralnego charakteru Projektu jest dostarczenie listu intencyjnego lub umowy partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wraz z programem wizyty studyjnej, zaproszeniem na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji Projektów wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce są uznawane za Wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych.

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w danym Państwie-Darczyńcy są uznawane za partnerów kwalifikujących się do udziału w Projektach bilateralnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet Programu 150 000 euro, minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro, a maksymalna 20 000 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 10 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku, godz. 15:00. Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

DODATKOWE INFORMACJE:

www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html

KONTAKT:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tel.: 22 45 90 000

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas