twitter instagram YouTube

2019-07-08
Program TechSoup

Program TechSoup

Fundacja Techsoup zaprasza do składania wniosków na wsparcie w ramach programu TechSoup.

Cel Programu

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze.

Forma wsparcia

  • Organizacja może pozyskać produkty z maksymalnie 10 grup tytułowych. Na przykład, jeśli organizacja zamówi Office Professional Plus, Visio, Windows Server oraz indywidualne licencje dostępu do Windows Server - zamówi 4 z 10 możliwych grup tytułowych.
  • W ciągu dwuletniego cyklu, organizacja może otrzymać maksymalnie 50 licencji na grupę tytułową dla aplikacji działających na pojedynczym komputerze (np. PC, Mac lub laptop) oraz licencji dostępu klienta (CAL), która zapewniają połączenie lub zarządzanie aplikacjami serwera.
  • Organizacja może pozyskać maksymalnie 5 produktów serwerowych w ciągu dwuletniego cyklu. Produkty te mogą należeć do jednej lub 5 grup tytułowych, o ile limit 10 grup tytułowych nie został przekroczony.
  • Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata kalendarzowe od daty rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 10 grup tytułowych i 50 licencji na daną grupę.

Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iWebReader, Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są na bieżąco. Sprzęt i oprogramowanie można uzyskać poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a po złożeniu zamówienia na adres organizacji zostanie wysłany e-mail z proformą. Na jej podstawie należy dokonać płatności. Tytuł przelewu powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zalecamy wysłanie potwierdzenie płatności na adres: kkochowicz@techsoupglobal.org. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Program Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zależny jest od partnera programu. W przypadku Adobe, SAP, Symantec, Lefthand wynosi on do 4 dni roboczych. Dla Microsoft – do dwóch tygodni, Cisco – do 20 tygodni.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://www.technologie.org.pl/oprogramie

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas